A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новокалинівська міська рада
Львівська область, Самбірський район

Оголошення

Дата: 08.11.2018 13:29
Кількість переглядів: 406

ПРОЕКТ ПРАВИЛ приєднання до водопровідних та каналізаційних  мереж Новокалинівського виробничого управління житлово-комунального господарства

 1. Загальні положення

  1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають у процесі приєднання на постійній (довгостроковій) основі та тимчасового приєднання об`єктів до комунальних систем централізованого водопостачання та/або водовідведення Новокалинівського ВУЖКГ (далі – «системи централізованого водопостачання та/або водовідведення»), і поширюються на комунальне підприємство «Новокалинівське ВУЖКГ», як виробника послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, та юридичних, фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення. Положення цих Правил застосовуються і до споживачів, підключених на законних підставах до комунальних водопровідних та каналізаційних мереж до дня набрання чинності цими Правилами, з урахуванням наявності у таких споживачів необхідної документації, оформленої згідно з вимогами чинного на момент її видачі законодавства, та в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України щодо підключення до мереж завершених будівництвом і введених в експлуатацію об’єктів.

         1.2. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

замовник – юридична особа, фізична особа або фізична особа-підприємець, яка має намір здійснити нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення об’єкта будівництва (у тому числі зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення) з наступним їх приєднанням до систем централізованого водопостачання та водовідведення або тимчасово приєднати об’єкт до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

         приєднання - сукупність організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення технічної можливості надання Новокалинівським ВУЖКГ необхідного обсягу послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення в місці підключення об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

тимчасове приєднання – приєднання будівельних майданчиків, території будівництва об’єкта замовника, тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, які використовуються замовником для здійснення підприємницької діяльності, а також приєднання малих архітектурних форм;

підключення – складова частина приєднання, при якій здійснюється безпосереднє з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання та/або водовідведення;

точка підключення – існуюче або запроектоване з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання та/або водовідведення на межі балансової належності;

об’єкт приєднання (надалі – «об’єкт») – об’єкт будівництва; інженерні споруди; комунікації, підведені до приватних домоволодінь; об’єкти, що приєднуються у порядку тимчасового приєднання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання», Законі України " Про регулювання містобудівної діяльності", Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженому Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011 р. № 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України                   від 1 червня 2011 р. за № 651/19389, Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України (далі - Правила користування), затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України                від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 963/15627, Правилах технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 5 липня 1995 р. за № 30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України    21 липня 1995 р. за № 231/767.

1.3. Приєднання до водопровідних та/або каналізаційних мереж здійснюється у випадках:

- тимчасового приєднання об’єктів;

- приєднання об’єктів до водопровідних та/або каналізаційних мереж на постійній (довгостроковій) основі;

- наміру отримання або зміни обсягу отримання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення замовником;

- зміни точки підключення до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення виробника (виконавця).

1.4. Приєднання об’єкта замовника до централізованих водопровідних та/або каналізаційних мереж передбачає наступні етапи в такому порядку:

- подання замовником заяви до Новокалинівського ВУЖКГ про видачу технічних умов на приєднання об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- отримання замовником технічних умов на приєднання до систем    централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- розроблення замовником (у разі відсутності такої можливості – проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- погодження проектної документації з Новокалинівським ВУЖКГ у частині відповідності проектних рішень виданим технічним умовам;

- виконання замовником будівельних робіт;

- введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (крім приватних осіб);

- опломбування та прийняття в експлуатацію засобів обліку питної води та засобів обліку стічних вод;

- звернення замовника до Новокалинівського ВУЖКГ  із заявою про підключення об’єкта до централізованих систем водопостачання та/або водовідведення та укладення договору про підключення;

- оплата замовником вартості підключення відповідно до умов договору про підключення;

- виконання сторонами зобов’язань щодо здійснення заходів з підключення об’єкта до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- укладення між Новокалинівським ВУЖКГ та замовником договору про надання замовнику послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення (послуг з централізованого постачання холодної води та/або каналізації). 

 1. Порядок видачі технічних умов

2.1. Для приєднання об'єкта до систем централізованого водопостачання та водовідведення замовник повинен звернутися до Новокалинівського ВУЖКГ    із заявою про  виготовлення технічних умов. У заяві замовника в обов’язковому порядку зазначається цільове призначення об’єкта згідно Державного класифікатору будівель та споруд ДК 018-2000, який планується приєднати до мереж.

До заяви додаються наступні документи:

- опитувальний лист за формою, встановленою додатком 2 до Правил  користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від            27 червня 2008 року № 190;

- ситуаційний план з визначенням місця розташування земельної ділянки на відповідній території, що надається управлінням архітектури та містобудування;

- копія документу, що підтверджує право власності на нерухоме майно (будинок; земельну ділянку, на якій проводиться будівництво об'єкта або який має намір підключитися до комунальних мереж).

2.2. Заходи (у тому числі технічні) щодо приєднання/підключення об’єкта водопровідних та/або каналізаційних мереж до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення виконуються за рахунок замовника.

2.3 Технічні умови, які надаються Новокалинівському ВУЖКГ, мають відповідати вимогам Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  07 жовтня 2008 року за № 963/15627 (далі – Правила користування).

2.4. Вартість послуг з надання технічних умов на приєднання до  централізованих систем водопостачання та/або водовідведення визначається  на  підставі  обґрунтованих  трудовитрат та вартості  до двох людино-днів.

2.5. Технічні умови на прокладення тимчасових водопровідних мереж для тимчасового приєднання об’єкта видаються Новокалинівським ВУЖКГ  у порядку встановленому п. 2.1. – 2.4. цих Правил.

 1. Виготовлення проектної документації

3.1. Проектна документація на приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення розробляється будь-якою проектною організацією, яка має кваліфікаційний сертифікат на право здійснення  цієї діяльності, на договірних умовах із замовником у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері будівництва та житлово-комунального господарства України.

3.2.  Замовник та проектна організація забезпечують відповідність рішень проектної документації виданим Новокалинівським ВУЖКГ  технічним умовам.

3.3. Новокалинівське ВУЖКГ  погоджує  проектну документацію замовника в частині відповідності проектних рішень вимогам виданих           технічних умов.

3.4. Затвердження та проведення експертизи проектної документації відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 1. Виконання будівельних робіт
 1. Будівництво, реконструкція та технічне переоснащення водопровідних та/або каналізаційних мереж здійснюються з урахуванням схеми оптимізації систем централізованого водопостачання та/або водовідведення (в разі її затвердження уповноваженим органом).

4.2. Отримання дозволу на виконання будівельних робіт, ведення технічного нагляду та приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (крім зовнішніх мереж приватних будинків) виконуються замовником у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.3. Технічний нагляд за будівництвом зовнішніх водопровідних та/або каналізаційних мереж  здійснюється  особою, що у встановленому порядку отримала кваліфікаційний сертифікат, який надає право здійснювати технічний нагляд (це не стосується приватних будинків).

4.4. У разі, якщо в процесі виконання будівельних робіт виникає необхідність обґрунтованих відхилень від технічних умов та/або рішень робочого проекту, замовник або будівельна організація повинні погодити такі відхилення з Новокалинівським ВУЖКГ  та внести зміни до розробленої раніше проектної документації.

5. Порядок підключення до водопровідних                          та/або каналізаційних мереж

5.1. Підставою для підключення на постійній (довгостроковій) основі об’єкта до централізованих мереж водопостачання та/або водовідведення є зареєстрована у встановленому законодавством порядку декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат, виданий органами державного архітектурно-будівельного контролю (крім абонентського приєднання водопровідних вводів та випуску водовідведення приватних домоволодінь з межею на обрізі труби приєднання до мережі централізованого водовідведення), а для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню - будівельний паспорт (для об'єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт), декларація про початок виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до I - III категорії складності), дозволу на виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності) або паспорт прив’язки тимчасової споруди, внесення до містобудівного кадастру (у випадку його створення та ведення у порядку, передбаченому законодавством) відомостей результатів інженерно-геодезичних виконавчих знімань завершеного будівництвом  об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

5.2. Підключення об'єкта здійснюється протягом  трьох  робочих днів з дня укладення договору про підключення між замовником та                             Новокалинівським ВУЖКГ  та 100 % оплати замовником цих робіт. З урахуванням специфіки тимчасового приєднання об’єкта термін його підключення може бути змінений за погодженням з Новокалинівським ВУЖКГ.

5.3. Юридичні особи:

-  копію зареєстрованої в установленому законодавством порядку декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікату, виданого органами державного архітектурно-будівельного контролю, а для об’єкта, що підлягає тимчасовому приєднанню - будівельний паспорт (для об'єктів, будівництво яких здійснюється після надіслання повідомлення про початок виконання будівельних робіт), декларація про початок виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до I - III категорії складності), дозволу на виконання будівельних робіт (для об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності) або паспорт прив’язки тимчасової споруди;

- узгоджений проект на підключення об’єкта до зовнішніх мереж водопостачання та/або водовідведення (з визначенням вузла обліку води/стоків);

- топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об'єкту M 1:500, скоригований станом на день подачі замовником документів для укладення договору про підключення, з інструментальним визначенням фактичного місця розташування інженерних мереж на території об'єкту;

- нормативний розрахунок об’ємів водоспоживання та водовідведення;

- акт розмежування балансової належності водопроводу та каналізаційних мереж;

- копії актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих мереж водопостачання та каналізації, акта прийняття (пломбування) приладу обліку води/стоків;

- копію установчого документа (статут, засновницький договір, положення) замовника, що містить відомості про найменування юридичної особи та повноваження органів її управління та керівника (копії паспорту та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копія документа, що підтверджує призначення керівника замовника на відповідну посаду та надає йому (або уповноваженій ним особі) право підпису договорів (протокол загальних зборів про обрання керівника, наказ, рішення, розпорядження тощо, з вказівкою терміну повноважень керівника у разі укладення контракту);

- копія документа, що посвідчує проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання, об’єкт якого підключається до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення (свідоцтво про державну реєстрацію, витяг, виписка ЄДР);

- копія свідоцтва платника податку (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Фізичні особи:

 • погоджений та зареєстрований в Водоканалі проект водопостачання/водовідведення житлового будинку/земельної ділянки;
 • паспорт громадянина України та ідентифікаційний код;
 • свідоцтво про право власності на нерухоме майно;              
 • будинкова книга або довідка з сільської ради про склад сім’ї;             
 • акт опломбування лічильника;                                                    
 • акт виконаних робіт на підключення об’єкта.

5.4. Роботи з підключення об’єкта замовника до систем централізованого водопостачання та/або водовідведення виконуються Новокалинівським ВУЖКГ    з наданням акту про підключення (за участю майстра ВКГ). 

5.5. Надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення на підключений об’єкт можливе тільки після укладання замовником договору із Новокалинівським ВУЖКГ  про надання послуг та прийняття в експлуатацію вузла (вузлів) обліку води (стічних вод), з урахуванням того, що засоби обліку води (стічних вод) повинні відповідати встановленим законодавством вимогам та забезпечувати високу точність вимірювання з мінімальною величиною похибки.

5.6. У випадку підключення нежитлового приміщення у житловому будинку до внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення Новокалинівське ВУЖКГ  має право вимагати від замовника письмову згоду балансоутримувача таких мереж на підключення об'єкта замовника.

 1. Самовільне приєднання

6.1. Забороняється будь-яке самовільне приєднання (підключення) до централізованих систем водопостачання та водовідведення.

6.2. Самовільним вважається приєднання (підключення), здійснене замовником з порушенням норм чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності, Правил користування, цих Правил, а також приєднання (підключення), здійснене за відсутності повного обсягу передбачених цими Правилами документів.

6.3. Виявлені Новокалинівським ВУЖКГ   самовільні приєднання (підключення) об’єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення підлягають негайному відключенню.

6.4. У разі виявлення самовільних приєднань (підключень) виробник здійснює нарахування за спожиті обсяги водопостачання та водовідведення у порядку, передбаченому Правилами користування, та виставляє рахунки особам, які здійснили таке приєднання (підключення).  

PROEKT PRAVYL pryiednannia do vodoprovidnykh ta kanalizatsiinykh merezh Novokalynivskoho vyrobnychoho upravlinnia zhytlovo-komunalnoho hospodarstva


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора